Droga po Prawko (PKK)

Aby zapisać się na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) trzeba mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy (3 miesiące przed 18-tką) oraz posiadać numer identyfikacyjny Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
(Przepisy obowiązujące od 19.01.2013 r.)

Numer PKK otrzymamy po osobistym zgłoszeniu się w Wydziale Komunikacji (adres poniżej) do którego należy udać się z:

  • Dowodem osobistym lub Paszportem;
  • wypełnionym Wnioskiem o wydanie prawa jazdy (wniosek taki można otrzymać w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców bądź w Wydziale Komunikacji);
  • Orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi (kategorii „B”);
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografią o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji na wprost, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami;
  • zgodę rodziców/opiekuna – jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat.

 

Schemat obiegu PKK

Schemat obiegu PKK

Na podstawie tych dokumentów Wydział Komunikacji generuje w systemie teleinformatycznym Twój indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę i przekazuje Ci wydruk z jego numerem identyfikacyjnym – proces ten załatwiany jest zazwyczaj od ręki w przeciągu kilkunastu minut.

Z numerem PKK udajemy się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców w którym zostaniemy zapisani na kurs. OSK pobiera Twój PKK i rozpoczyna szkolenie. Po ukończonym szkoleniu OSK odsyła Twój PKK do Wydziału Komunikacji z informacją o ukończeniu kursu.

Ostatnim etapem jest zapisanie się na Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego gdzie także należy podać swój numer Profilu Kandydata na Kierowcę, który to zostanie pobrany przez WORD w celu zapisania i ustalenia terminu egzaminu.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni wysyła Twój PKK z informacją o pozytywnie zdanym egzaminie do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca Twojego stałego zameldowania.

Wydział Komunikacji przesyła PKK do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) celem wykonania dokumentu.

Status procesu przygotowania Twojego dokumentu Prawa Jazdy można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) pod adresem:

www.kierowca.pwpw.pl

Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni, w praktyce jest to ok 3 tygodni (21 dni).

Odbioru dokumentu Prawa Jazdy dokonasz w Wydziale Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca Twojego stałego zameldowania.

W sprawach związanych z wydaniem Prawa Jazdy oraz terminem jego odbioru należy kontaktować się z właściwym Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, zgodnie ze stałym miejscem zameldowania osoby egzaminowanej.

Zapisz się teraz i zgarnij dodatkową GODZINĘ jazdy GRATIS!
Szybko i wygodnie – wystarczy wypełnić prosty formularz.

Wydział Komunikacji dla mieszkańców gminy Czaplinek i Złocieniec znajduje się w Złocieńcu
przy ul. Wolności 10 (parter, pokój nr 2)
tel. 94 367 2022 wew. 28

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:05 do 14:50
czwartek od 7:05 do 15:50
piątek od 7:05 do 13:50

Wydział Komunikacji w Złocieńcu, ul. Wolności 10

Wydział Komunikacji w Złocieńcu

Mapa dojazdu do Wydziału Komunikacji:

Zadzwoń 605 106 778 lub napisz!