Jak się zapisać?

Jak zapisać się na Egzamin Państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) ?

(Przepisy obowiązujące od 19.01.2013 r.)

Aby zapisać się na pierwszy egzamin należy:

  • dokonać opłaty za egzamin (patrz Opłaty egzaminacyjne);
  • w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • podać numer identyfikujący Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
  • przedstawić [do wglądu] dokument tożsamości w celu weryfikacji Kandydata (Dowód osobisty, Paszport lub kartę pobytu);
  • ustalić termin egzaminu;
  • [opcjonalnie] Upoważnienie do złożenia dokumentów i wyznaczenia terminu egzaminu jeżeli zapisu dokonuje osoba trzecia. Uwaga: osoba zapisująca musi okazać do wglądu dokument tożsamości. (Wzór upoważnienia do pobrania tutaj.)

Aby zapisać się na kolejny egzamin należy:

  • dokonać opłaty za egzamin (patrz Opłaty egzaminacyjne);
  • w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • ustalić termin egzaminu;

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012 (Dz. U. z 2012 poz. 995) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz ustawa o kierujących z dn. 05.01.2011 (Dz. U. Nr 30 poz.151 z późn. zm.)