Opłaty egzaminacyjne

Opłaty za Egzamin Państwowy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD).

(Obowiązują od 19.01.2013 r.)

Prawo Jazdy kategorii „B”:

– Egzamin Pełny (Teoretyczny + Praktyczny):
  • 170 zł – W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego pieniądze za egzamin praktyczny nie przepadają i przechodzą na poczet kolejnego wyznaczenia egzaminu (aby ponownie przystąpić do egzaminu wystarczy opłacić tylko za niezdany egzamin teoretyczny).
    Uwaga! W przypadku niestawienia się na egzamin pieniądze przepadają za cały egzamin!
– Egzamin Teoretyczny (Testy):
  • 30 zł – Opłata za pierwszy oraz każdy kolejny niezdany egzamin.
– Egzamin Praktyczny (Jazda):
  • 140 zł – Opłata za pierwszy oraz każdy kolejny niezdany egzamin.

Szczegóły odnośnie zapisu na egzamin w Szczecinku można znaleźć na oficjalnej stronie ZORD-u – zakładka „Egzaminy”.

Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. (Dz. U. Nr 217, poz. 1835)