Egzamin Teoretyczny

Egzamin Teoretyczny w Zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego (ZORD).

Celem Egzaminu Teoretycznego jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wejście do sali egzaminacyjnej

Przebieg Egzaminu Teoretycznego na Prawo Jazdy kategorii „B”:

  • Na egzamin osoba zdająca zgłasza się w poczekalni ZORD we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu.
  • Po uruchomieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego – do rozwiązania mamy kilka pytań, które nie są liczone do głównego egzaminu. Możemy je rozwiązać, ale nie musimy.

Sala egzaminacyjna

Egzamin Teoretyczny to zestaw 32 losowo wybranych pytań, które podzielone są na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone „wagi” czyli punktacje w zależności od ważności pytania.

1. Część podstawowa to pierwsze 20 pytań dotyczących wiedzy ogólnej na którą składa się:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt);
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt);
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

2. Część specjalistyczna to kolejne 12 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej na którą składa się:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt);
4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt);
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

  • Egzamin polega na wskazaniu (poprzez kliknięcie myszką) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania.
  • Jest to test jednokrotnego wyboru, prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.
  • Test składa się z 32 pytań. Na każde z pierwszych 20 pytań odpowiadamy, poprzez zaznaczenie „TAK” lub „NIE”. Natomiast na pytania od 21 do 32 wybieramy i zaznaczamy jedną odpowiedź, spośród trzech zaproponowanych i oznaczonych literami A, B, C.
  • Przejście do kolejnego pytania (okna) dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na pytanie i odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „Następne pytanie”. Nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego.
  • Łącznie należy udzielić odpowiedzi na 32 pytania w czasie 25 minut.
  • Na każde z pierwszych 20 pytań przewidziano po 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. W bloku pytań od 21 do 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi A, B lub C, przewidziano po 50 sekund.
  • Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów. Łącznie, za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 74 punkty. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68.
  • Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, komputer dokonuje analizy udzielonych przez kandydata odpowiedzi i na ekranie monitora ukazuje się informacja o ilości zdobytych punktów oraz końcowym wyniku egzaminu (pozytywnym lub negatywnym).

Uwaga! Od 24.08.2014 roku uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego ważne jest bezterminowo (wcześniej było to 6 miesięcy).

Film instruktażowy obsługi testów na Państwowym Egzaminie Teoretycznym, które dostępne są na egzaminie w Szczecinku (w systemie PWPW od 20.05.2013 r.):


Zasady przeprowadzania egzaminu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.  (Dz. U. 217 z 2005 r., poz. 1834)

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 1
Dzisiaj: 68
W tym tygodniu: 343
W sumie (od 02.01.2013): 311558