Sygnały świetlne

1. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
2. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
3. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.
4. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.
5. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory typu S-1, S-2, S-3, S-4, S-7, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.
6. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Symbol/Wygląd Nazwa/Opis
S-1
„sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem”

1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

  • A) sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
  • B) sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  • C) sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
  • D) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

  • A) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
  • B) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

3. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.

4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem punktu 1 poz. AD, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost.
Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12 [zobacz].

S-2
„sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką”
1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 [zobacz].

2. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa powyżej jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-3
„sygnalizator kierunkowy”
1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

2. Przepisy dotyczące sygnalizatora typu S-1 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.

3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

4. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

S-4
„sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu”
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:

A) sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,

B) sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

S-5
„sygnalizator z sygnałami dla pieszych”
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

A) sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,

B) sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście.

S-6
„sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów”
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

A) sygnał zielony-zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,

B) sygnał czerwony – zakaz wjazdu na przejazd.

S-7
„sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu”
Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7 oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

Uwaga! Zapisując się na kurs przez internet otrzymujesz
dodatkową GODZINĘ jazdy przed egzaminem GRATIS!

zapisz_sie

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 1
Dzisiaj: 88
W tym tygodniu: 273
W sumie (od 02.01.2013): 314331