Tabliczki do znaków

Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
T-1
Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogą być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.
T-1a
Tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.
T-1b
Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu.
T-2
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
T-3
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.
T-3a
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.
T-4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.
T-5
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.
T-6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).
T-6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).
T-6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).
T-6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).
T-7
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.
T-8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.
T-9
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.
T-10
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze – Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.
T-11
Tabliczka wskazująca przeprawę promową.
T-12
Tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni.
T-13
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.
T-14
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.
T-15
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.
T-16
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.
T-17
Tabliczka wskazująca granicę państwa.
T-18
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
T-19
Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych.
T-20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
T-21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.
T-23a
Tabliczka wskazująca motocykle.
T-23b
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.
T-23c
Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.
T-23d
Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.
T-23e
Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.
T-23f
Tabliczka wskazująca autobusy.
T-23g
Tabliczka wskazująca trolejbusy.
T-23h
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.
T-23i
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.
T-23j
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.
T-24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
T-25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.
T-25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania.
T-25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania.
T-26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu.
T-27 (Agatka)
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
T-28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
T-29
Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.
T-30
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.
T-31
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu.
T-32
Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
T-33
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.
T-34
Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.

Uwaga! Zapisując się na kurs przez internet otrzymujesz
dodatkową GODZINĘ jazdy przed egzaminem GRATIS!

zapisz_sie

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 1
Dzisiaj: 112
W tym tygodniu: 215
W sumie (od 02.01.2013): 297617