Znaki informacyjne

Symbol / Wygląd Nazwa / Opis
D-1
„droga z pierwszeństwem”
Znak ten informuje o kontynuacji bądź o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z innymi drogami.
Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a lub T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2
„koniec drogi z pierwszeństwem”
Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem oznaczonej znakiem: D-1 „droga z pierwszeństwem” przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierwszeństwem, skrzyżowaniem równorzędnym lub skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.
D-3
„droga jednokierunkowa”
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4a
„droga bez przejazdu”
Informuje o wjeździe na drogę, której koniec nie ma połączenia z inną drogą.
D-4b
„wjazd na drogę bez przejazdu”
Informuje że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5
„pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi”
Oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do zwężonego odcinka drogi ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z kierunku przeciwnego. Z drugiej strony takiego odcinka umieszczony jest znak zakazu: B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”.
Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.
D-6
„przejście dla pieszych”
Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym: P-10 „przejście dla pieszych” w poprzek jezdni. Na obszarze zabudowanym razem z tym znakiem może występować dodatkowa tabliczka: T-27 „Agatka”, która wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.
D-6a
„przejazd dla rowerzystów”
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11 „przejazd dla rowerzystów”. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6b
„przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Na obszarze zabudowanym razem z tym znakiem może występować dodatkowa tabliczka: T-27 „Agatka”, która wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-7
„droga ekspresowa”
Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
T-1a wskazuje odległość do początku drogi lub pasa ruchu.
Droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych.
D-8
„koniec drogi ekspresowej”
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Umieszczona pod znakiem tabliczka: T-1a wskazuje odległość do końca drogi lub pasa ruchu.
D-9
„autostrada”
Znak ten oznacza początek lub kontynuację autostrady. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
T-1a wskazuje odległość do początku drogi lub pasa ruchu.
D-10
„koniec autostrady”
Znak ten oznacza koniec autostrady.
Pod znakiem może być tabliczka T-1a informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się autostrada.
D-11
„początek pasa ruchu dla autobusów”
Informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Umieszczona pod znakiem tabliczka: T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-12
„pas ruchu dla autobusów”
Oznacza kontynuację pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Umieszczona pod znakiem tabliczka: T-3a oznacza koniec pasa ruchu przed skrzyżowaniem.
D-13
„początek pasa ruchu powolnego”
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13a
„początek pasa ruchu”
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14
„koniec pasa ruchu”
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak ten umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca pasa ruchu.
D-15
„przystanek autobusowy”
Oznacza miejsce zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16
„przystanek trolejbusowy”
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
D-17
„przystanek tramwajowy”
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej.
D-18
„parking”
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.
Umieszczona pod znakiem tabliczka:
T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.
T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18a
„parking – miejsce zastrzeżone”
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18b
„parking zadaszony”
Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą). Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-19
„postój taksówek”
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych. Umieszczony dodatkowo na tym znaku napis „Bagażowe” [zobacz] wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m za znakiem D-19.
D-20
„koniec postoju taksówek”
Oznacza koniec miejsca przeznaczonego do postoju wolnych taksówek osobowych. Umieszczony dodatkowo na tym znaku napis „Bagażowe” [zobacz] wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21
„szpital”
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21a
„policja”
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22
„punkt opatrunkowy”
Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23
„stacja paliwowa”
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku [zobacz] znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo. Umieszczony w dolnej części znaku napis „LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23a
„stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania gazem LPG.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24
„telefon”
Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25
„poczta”
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nieopodal znaku. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej [zobacz] informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26
„stacja obsługi technicznej”
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26a
„wulkanizacja”
Znak stosuje się w celu wskazania zakładu wulkanizacyjnego. Umieszcza się go bezpośrednio przy wjeździe do zakładu.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26b
„myjnia”
Znak stosuje się w celu wskazania myjni samochodowej. Umieszcza się go bezpośrednio przy wjeździe do myjni.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26c
„toaleta publiczna”
Informuje, że w pobliżu znajduje się toaleta do użytku publicznego. W przypadku, gdy w dolnej części znaku umieszczony jest napis BUS, toaleta ta jest wyposażona w urządzenie do wypróżniania toalet zainstalowanych w autobusach i przyczepach kempingowych.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26d
„natrysk”
Znak stosuje się w celu wskazania ogólnodostępnych natrysków zlokalizowanych w obiektach przydrożnych.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27
„bufet lub kawiarnia”
Znak stosuje się poza miastami w celu oznaczenia obiektu, w którym uczestnicy ruchu mogą skorzystać z szybkich usług gastronomicznych w ograniczonym zakresie.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28
„restauracja”
Znak stosuje się w celu wskazania lokali przygotowanych do obsługi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie większym niż lokale oznaczone znakiem D-27 „bufet lub kawiarnia”.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29
„hotel (motel)”
Znak stosuje się w celu wskazania obiektów świadczących usługi w zakresie wynajmu pokoi lub łóżek na krótki okres czasu.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-30
„obozowisko (kemping)”
Znak stosuje się w celu wskazania miejsca umożliwiającego uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samochodu i przyczepy kempingowej.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31
„obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep”
Znak stosuje się w celu oznaczenia kempingów, które posiadają podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32
„pole biwakowe”
Znak stosuje się w celu wskazania lokalizacji miejsc umożliwiających rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy kempingowej, wyposażonych jedynie w nieutwardzony plac postojowy i proste urządzenia, takie jak: stoły, daszki (wiaty) i ustęp.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33
„schronisko młodzieżowe”
Znak stosuje się w celu wskazania obiektów, których typy określone są odrębnymi przepisami przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych lub inne organizacje.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34
„punkt informacji turystycznej”
Znak stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu obiektów, w których zorganizowana jest informacja turystyczna zapewniona przez personel.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34a
„informacja radiowa o ruchu drogowym”
Znak stosuje się w celu poinformowania jadących o możliwości uzyskania przez radio informacji dotyczących warunków ruchu, w szczególności jego płynności, przejezdności dróg oraz warunków atmosferycznych.
Na białym polu znaku umieszcza się napis „Radio”, a pod nim znak identyfikacyjny (nazwę) stacji. Natomiast w dolnej części znaku na niebieskim tle podaje się dane o częstotliwości, z wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Dodatkowo może znajdować się tam czas nadawania wiadomości dla kierujących.
Znak ten umieszcza się poza obszarem zabudowanym przede wszystkim na drogach o dużym natężeniu ruchu, na których tworzą się uciążliwe dla jadących zatamowania („korki”).
Znaki te nie powinny być umieszczone w odległościach mniejszych niż co 30 km.
D-35
„przejście podziemne dla pieszych”
Znak stosuje się w celu wskazania pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, przechodząc pod jezdnią.
Jeżeli przejście podziemne wyposażone jest także w schody ruchome, to obok tego znaku lub bezpośrednio przy schodach umieszcza się dodatkowo znak D-35a „schody ruchome w dół”. Znak ten może być stosowany samodzielnie.
D-36
„przejście nadziemne dla pieszych”
Znak stosuje się w celu wskazania pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi przechodząc nad jezdnią. Jeżeli przejście nadziemne wyposażone jest także w schody ruchome, to obok tego znaku lub bezpośrednio przy schodach, umieszcza się dodatkowo znak D-36a „schody ruchome w góre”. Znak ten może być stosowany samodzielnie.
D-37
„tunel”
Znak ten informuje kierujących o wjeździe do tunelu. Należy pamiętać, że w tunelu obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Znak umieszcza się w odległości do 50 m przed wjazdem do tunelu. W przypadku długości tunelu powyżej 500 m, w dolnej części znaku umieszcza się tabliczkę T-1b informującą o długości tunelu.
D-38
„koniec tunelu”
Znak stosuje się w celu poinformowania kierujących o wyjeździe z tunelu. Umieszcza się go w odległości do 50 m za wyjazdem z tunelu.
D-39
„dopuszczalne prędkości”
Znak informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
D-39a
„opłaty drogowe”
Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznym lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne.
D-40
„strefa zamieszkania”
Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy takie to przede wszystkim w osiedla mieszkaniowe, dzielnice willowe i zabytkowe (starówki). Należy pamiętać, że w takiej strefie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h. Parkować można tylko w miejscach wyznaczonych.
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, mogą być stosowane urządzenia lub rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, itp). Rozwiązania takie mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41
„koniec strefy zamieszkania”
Znak ten informuje o wyjeździe ze strefy zamieszkania. Umieszcza się go na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-40 „strefa zamieszkania”. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40.
D-42
„obszar zabudowany”
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego. Znak ten umieszcza się po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu ustalonym jako granica obszaru zabudowanego.
Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego tym znakiem powinna być powiązana z występująca wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze ruchem pieszych. Znak ten powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi z takimi elementami, jak:
– początek chodnika,
– wyjazdy bramowe z posesji,
– pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni,
– skrzyżowanie.
Ponadto w obszarze zabudowanych obowiązuje ograniczenie prędkości w godz.: 5-23 50km/h, 23-5 60km/h. Prędkość ta może być zmieniona (podwyższona lub obniżona) za pomocą znaku: B-33 „ograniczenie prędkości”.
D-43
„koniec obszaru zabudowanego”
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Znak ten umieszcza się po prawej stronie drogi. Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące miejscowości, to na ich granicy nie umieszcza się tego znaku, a w odległości do 50 m za znakiem informacyjnym E-17a „miejscowość” wskazującym wjazd do następnej miejscowości umieszcza się znak D-42 stanowiący potwierdzenie kontynuacji obszaru zabudowanego.
D-44
„strefa parkowania”
Oznacza wjazd do strefy, w której w ciągu całej doby lub w określone dni tygodnia lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata (jest to określone na znaku). W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45
„koniec strefy parkowania”
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46
„droga wewnętrzna”
Oznacza wyjazd z drogi publicznej i wjazd na drogę wewnętrzną (ogólnodostępną niepubliczną). Jest to droga, której zarządcą nie jest jednostka administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), lecz inna jednostka będąca jej właścicielem lub administratorem.
Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki takie jak na drodze publicznej.
D-47
„koniec drogi wewnętrznej”
Oznacza wjazd z drogi wewnętrznej (niepublicznej) na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządowa lub samorządową.
D-48
„zmiana pierwszeństwa”
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa oraz nowe zasady pokazane znakiem: A-5, A-6a, A-6b, A-6c, A-7, A-30, B-20, B-31, D-1 lub D-5.
D-49
„pobór opłat”
Znak stosuje się w celu uprzedzenia kierujących o miejscu na jezdni głównej autostrady lub drogi ekspresowej, w którym pobierane są opłaty za przejazd. Znak umieszcza się w odległości 1000 m przed stacją poboru opłat.
D-50
„zatoka”
Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
D-51
„automatyczna kontrola prędkości”
Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka informująca na jakim odcinku drogi może być kontrola.
D-52
„strefa ruchu”
Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.
D-53
„koniec strefy ruchu”
Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52. Znak zakazu (np. ograniczający prędkość) umieszczony pod znakiem D-52 „strefa ruchu” – oznacza, że zakaz ten obowiązuje do znaku D-53 „koniec strefy ruchu”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
Uwaga! Zapisując się na kurs przez internet otrzymujesz
dodatkową GODZINĘ jazdy przed egzaminem GRATIS!

zapisz_sie

Polub nas na Facebooku…

...i odbierz zniżkę 50zł na dowolny kurs! Sprawdź szegóły ;)

Najwyższa skuteczność!

Uczymy na najlepszych matriałach od:

SuperPrawoJazdy.pl
grupaimage.eu
zdamyto.com

Dzięki czemu gwarantujemy:

Sprawdź status prawka

Pogoda

Licznik odwiedzin

Aktualnie: 2
Dzisiaj: 21
W tym tygodniu: 368
W sumie (od 02.01.2013): 315705